Saga Grunnskóla Reyðarfjarðar

Barna- og unglingaskóli Búðareyrar eins og Grunnskóli Reyðarfjarðar nefndist áður fyrr, er nánast jafnamall byggðinni og samofinn vexti hennar og viðgangi. Haustið 1897 var barnaskóli settur á fót í innsveit Reyðarfjarðar og kennt í því húsi sem nú er veitingastaðurinn Tærgesen en þetta er eitt af elstu húsum þorpsins og á sér merkilega sögu.

Næstu ár á eftir á skólinn í sífelldu húsnæðishraki og mikil óvissa ríkir um skólahald og kennt er í nokkrum húsum, m.a. Seylu, Klöpp, Kollaleiru og Skál. Árið 1916 er flutt í nýtt skólahúsnæði og hófst kennsla í október það ár. Ýmis konar starfssemi hefur farið fram í húsinu eftir að hætt var að kenna þar en hreppsskirfstofur Reyðarfjarðarhrepps voru með skrifstofur þar í mörg ár, bókasafn Reyðarfjarðar var þar í viðbyggingu og einnig var starfssemi tónlistarskólans þar í nokkur ár. Í dag fer starfssemi félagsmiðstöðvarinnar Zveskjunnar þar fram.

Núverandi húsnæði Grunnskóla Reyðarfjarðar er samsett af þremur byggingum og var fyrsti hluti þess tekinn í notkun í janúar 1963. Fljótlega var það húsnæði of lítið og gripið til þess ráðs að kenna að hluta til í Félagslundi og seinna í leikskólanum Lyngholti.

Árið 1990 er tekin í notkun viðbygging sem gerði það að verkum að skólahald fór allt fram á sama stað og með útsjónarsemi var hægt að einsetja skólann 1995 eins og lög gerðu ráð fyrir. Árið 2006 er nýjasta viðbyggingin tekin í notkun og var haldin mikil hátíð af því tilefni. Þá voru grunnskólinn, tónlistarskólinn og bókasafn Reyðarfjarðar komin undir sama þak. Með þessari viðbyggingu var einnig tekinn í gagnið hátíðarsalur sem nýtist einnig sem mötuneyti fyrir nemendur. Mikil breyting varð á allri starfsmannaaðstöðu með stjórnunarálmu sem inniheldur skrifstofur stjórnenda, fundarherbergi, aðstöðu ritara og sameiginlegt vinnurými kennara og annarra starfsmanna ásamt kaffistofu.

Árið 1981 var byggt íþróttahús við hlið skólans. Það gjörbreytti allri íþróttaaðstöðu nemenda en áður voru íþróttir kenndar í Félagslundi og sund í námskeiðsformi á Eiðum og svo síðar á Eskifirði. Með tilkomu íþróttahússins eru kenndar íþróttir á veturna en sund á haustin og vorin.